Paieška:  
 
   
Specializuoti kursai
 
Mokymai asmenims, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu
Įgyjamos profesijos ir specialybės
Kompetencijų vertinimas
 
 
 
JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO
 
2019 m. sausio mėn. KURSAI ir ATESTACIJA
UAB „Achemos“ mokymo centras
2019 m. sausio mėn. organizuojamų kursų grafikas


Mokymo programos pavadinimas

Pirmojo užsiėmimo
data ir laikas

Kitų užsiėmimų
datos, laikas

Gaisrinės saugos kursai (50% cecho darbuotojų);
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti
2019-01-11
09:00
1 dienos kursai
Gaisrinės saugos kursai (50% cecho darbuotojų)
2019-01-18
09:00
1 dienos kursai
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus
2019-01-17
14:30
Pagal susitarimą
Darbdavio įgalioto asmens- padalinio vadovo
2019-01-18
08:00
Pagal susitarimą
Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis ir nuodingomis cheminėmis medžiagomis
2019-01-23
10:00
Pagal susitarimą
Besiūlius dujų balionus aptarnaujančio, prižiūrinčio ir gabenančio darbuotojo
2019-01-24
13:00
Pagal susitarimą
Naujai priimtiems darbuotojams
2019-01-25
08:00


__________
2019-01-28
09:00
Krovinių kėlimas rankomis
2019-01-28
09:00
1 dienos kursai
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos
2019-01-28
11:00
1 dienos kursai
Krovinių kabinėtojo
2019-01-29
09:00
Pagal susitarimą

 

UAB „Achemos“ mokymo centras
2019m. sausio mėn. atestacijų grafikas

SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ
Mokymo programos pavadinimas
Data
Laikas

Higienos įgūdžių kursai darbuotojams, kurių veikla gali tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai
2019-01-08
10:00
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus
2019-01-10
09:00
Krovinių kėlimas rankomis
2019-01-10
14:00
Slėginių vamzdynų operatoriaus
2019-01-14
09:00
Technologinių siurblių mašinisto; Šaltkalvio, dirbančio pavojingus darbus; Degių dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus; Metalo, suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis
2019-01-14
12:00
Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus
2019-01-14
14:00
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko);
Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo
2019-01-14
14:00
Kėlimo kranų darbo vadovo; Kranų priežiūros meistro
2019-01-14
09:00
Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus
2019-01-15
09:00
Slėginių indų operatoriaus (50% cecho darbuotojų)
2019-01-15
12:00
2019-01-17
12:00
Autokrautuvų, Krautuvų, Elektro krautuvų; Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo; Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose
2019-01-15
14:30
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus (30% cecho darbuotojų)
2019-01-16
09:00
2019-01-17
09:00
2019-01-18
11:00
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto
2019-01-16
13:00
14kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto
2019-01-16
15:00
Cheminių produktų gamybos operatoriaus (50% cecho darbuotojų);
Azotinių trąšų gamybos operatoriaus
2019-01-16

10:00
2019-01-24
Krovinių kabinėtojo
2019-01-17
13:00
Slėginių indų priežiūros meistro; Slėginių vamzdynų priežiūros meistro
2019-01-18
12:00
Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis
2019-01-21
10:00
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo
2019-01-21
14:00
Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro
2019-01-24
10:00
Papildomas atestacijos laikas sausio 24 d. 10:00 val.

 
0
0 0 0
0 0 0
0
0
Atgal Į viršu   Versija spausdinti
0
0
0
  © 1998-2004 UAB "Achemos mokymo centras"  
   
Kosmonautų 15, LT-55141 Jonava
Tel.: (349) 59234, 59134. Faksas: (349) 59234
El.paštas info@achemamc.lt
Sukūrė Technostudija 0