Paieška:  
 
   
Specializuoti kursai
 
Mokymai asmenims, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu
Įgyjamos profesijos ir specialybės
Kompetencijų vertinimas
 
 
 
JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO
 
Projektai

 

1. LEONARDI PROJEKTAS

            Kokybės valdymas profesiniame mokyme Europos Sąjungos šalyse visada buvo labai svarbus aspektas. Ypač aktuali ši tema tapo paskutiniame dešimtmetyje, kai šalys narės, iki tol turėjusios savas profesinio mokymo ir jo kokybės koncepcijas bei savus kokybės priežiūros – stebėsenos ir vertinimo – sistemos elementus, pabandė identifikuoti bendras šios srities problemas ir numatyti plėtros ir vystymosi gaires.
Lietuvos darbo rinkos profesinio mokymo sistemai taip pat yra būtina plėsti naujus požiūrius į kokybės valdymą: kokybės planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, akcentuojant mokymosi visą gyvenimą dimensijos svarbą, didinant Europinės dimensijos suvokimą, partnerystę ir bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių profesinio mokymo institucijų ir įstaigų, veiklos orientavimą į rezultatus. Europos sąjungoje profesinio mokymo kokybės gerinimas tiesiogiai siejamas su ekonominio konkurencingumo didinimu: kokybė užtikrinimo priemonių dėka parengiama labiau kvalifikuota darbo jėga ir gerinamos ateities perspektyvos tiek bedarbiams, tiek juos mokančiam, tiek mokymą administruojančiam ir prižiūrinčiam personalui.
Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba kartu su kitomis darbo rinkos profesinio mokymo srityje veikiančiomis institucijomis 2006 m pradžioje parengė projektą ,,Kokybės valdymo kompetencijų plėtra darbo rinkos profesiniame mokyme”, kurio uždaviniai tiesiogiai nukreipti į darbo rinkos profesinio mokymo kokybės ir tinkamumo didinimą, sistemingai įtraukiant nacionalinius ir užsienio - Europos Sąjungos partnerius. Projektą finansavo ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas, kurios iš pagrindinių šios tikslų - „gerinti tęstinio profesinio rengimo kokybę ir prieinamumą“. Kartu su Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, projektą įgyvendino dar keturios Lietuvos organizacijos – Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus kooperacijos kolegijos suaugusiųjų švietimo centras, „Achemos“ mokymo centras, Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
Projekte buvo suplanuoti projekto partnerių atstovų vizitai į tris ES šalis – Didžiąją Britaniją (Škotiją), Italiją ir Ispaniją. Priimančiais partneriais tapo šiose šalyse suaugusiųjų mokymo bei profesinio rengimo srityje veikiančios bei didelę tarptautinių bendradarbiavimo patirtį turinčio organizacijos.
Pagrindinis vizitų tikslas - susipažinti su kokybės užtikrinimo profesinio rengimo sistema ir metodais, akcentuojant kokybės įvertinimo, stebėsenos ir vystymo priemones bei užtikrinant gerosios praktinės patirties įgyvendinimą. Visuose vizitų srautuose dalyvavo atstovai iš skirtingų projekte dalyvaujančių partnerių organizacijų, t.y. vienos organizacijos atstovai vyko į skirtingas užsienio partnerių institucijas. Tokiu būdu įgyta patirtimi bei užsienyje gauta informacija projekto dalyviai galėjo keistis ne tik bendrų susitikimų metu, bet ir grįžę pasidalinti savo organizacijose.
2006 m. rugsėjį grupė projekto dalyvių lankėsi Škotijos koledžus vienijančioje organizacijoje WoSCoP. Škotijoje darbo rinkos profesinio mokymo funkcijas vykdo koledžai. Mainų vizito metu buvo pristatyta Škotijos profesinio mokymo kokybės valdymo sistema. Antrasis mainų vizitas vyko Sevilijoje, kur susipažino su Andalūzijos regiono darbo rinkos profesinio mokymo bei konsultavimo institucijomis, įdarbinimo tarnybų veikla, mokslo įstaigomis. Trečiojo mainų vizito į Italijos Calabria regioną metu buvo pristatyta Italijos švietimo ir profesinio mokymo sistema, analizuoti jos privalumai ir kylančios problemos.
Visų vizito metu Lietuvos specialistai su užsienio kolegomis pasidalino ir Lietuvos institucijų patirtimi profesinio rengimo, darbo rinkos dalyvių kvalifikacijos kėlimo kokybės užtikrinimo srityje. Tikimasi, jog ir projektui pasibaigus toliau bus plėtojami bendradarbiavimo kontaktai, užmegzti su lankytomis organizacijomis ir jų atstovais vizitų metu. Vizitų metu įgytas žinias ir kompetencijas projekto dalyviai paskleidė kolegų tarpe savo institucijose - šių metų vasario mėnesį buvo surengta baigiamoji projekto konferencija, kurios metu pristatyti projekto rezultatai, įgytų žinių ir patirties apžvalga, analizuojama kokybės valdymo darbo rinkos profesiniame mokyme geroji praktika įvairiais aspektais. Projekto rezultatų inicijuota inovatyvi praktika ir nauji darbo metodai bus didelė parama prisitaikant prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų bei darbo rinkos profesiniame mokyme vykstančių modernizavimo procesų.
 
2. PROJEKTAS "AMONIAKO GAMYBOS CECHŲ PERSONALO RENGIMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS"


 
0
0 0 0
0 0 0
0
0
Atgal Į viršu   Versija spausdinti
0
0
0
  © 1998-2004 UAB "Achemos mokymo centras"  
   
Kosmonautų 15, LT-55141 Jonava
Tel.: (349) 59234, 59134. Faksas: (349) 59234
El.paštas info@achemamc.lt
Sukūrė Technostudija 0