Paieška:  
 
   
Specializuoti kursai
 
Mokymai asmenims, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu
Įgyjamos profesijos ir specialybės
Kompetencijų vertinimas
 
 
 
JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO
 
ECDL
      
    2005m. gegužės 27d., UAB „Ache­mos“ mokymo centre, įkurtas ECDL testavimo centras.
Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL pažymėjimas) – dokumentas, rodantis,
kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis as-
me­niniu kompiuteriu bei dažniausiai naudo­jama taikomąja programine įranga. Prak­ti­niu požiū-
riu ECDL liudija, kad jo sav­in­in­kas išlaikė teorinį egzaminą, įver­ti­nantį informacijos technolo-
gijos pagrin­dų žinias, ir septynis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis as­me­ni-
niu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.
    ECDL yra visame pasaulyje pri­pažįstamas dokumentas. Jis skirtas pa­lengvinti įdarbinimo
procedūras ir už­tikrinti darbdavį, kad pretendentai į dar­bo vietą ir jau dirbantys asmenys su-
geba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenci-
ją patvirtinantis pažy­mė­ji­mas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa.
Svarbiausias ECDL programos tikslas – pagrindinių žinių apie infor­macijos technologiją ir as-
meninių kom­piuterių bei jų taikomosios programinės įrangos naudojimo kompetencijos lygio
tobulinimas visoje Europoje ir pasaulyje.
   ECDL programą propaguoja ir sklaidos procesą prižiūri ECDL fondas (European Com-
puter Driving Licence Foundation – ECDL-F). Šio fondo paskirtis – remti ir koordinuoti
ECDL kon­cepcijos plėtrą. Daugiau informacijos galima rasti ECDL fondo puslapiuose

  
ECDL programos tikslai
  • Remti ir skatinti visuotinį kompiuterinį išprusimą.
  • Tobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį visoje Europoje ir pasaulyje.
  • Garantuoti, kad visi kompiuterių vartotojai suprastų asmeninių kompiuterių naudojimo pranašumus ir privalumus.
  • Padidinti visų darbuotojų, kuriems reikia naudotis kompiuteriu, darbo našumą.
  • Suteikti bazinę kvalifikaciją, kuri leistų visiems žmonėms jaustis informacinės visuomenės dalyviais.
    ECDL programos moduliai:
M1 - Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos

M2 - Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas
Operacinė sistema Microsoft Windows 

M3 - Tekstų tvarkymas
Microsoft Word
 
M4 - Skaičiuoklės
Microsoft Excel
 
M5 - Duomenų bazės
Microsoft Excel
Microsoft Access
 
M6 - Pateikčių rengimas
Microsoft PowerPoint
 
M7 - Informacija ir komunikacija
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Express
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla
Safari
 
    Norint gauti ECDL Pradmenų pažymėjimą, reikia išlaikyti pirmo, antro, trečio ir septinto mo-
dulių testus (pagrindinės informacijos technologijos sąvokos, kompiuterio naudojimas ir bylų
tvarkymas, tekstų tvarkymas, informacija ir komunikacija). Modulio testą sudaro 30–36
klausimai. Testas sėkmingai išlaikytas, jeigu teisingai atsakyta 75 proc. klausimų. Vieno testo
laikymo trukmė – 45 minutės. 
   
  

 
0
0 0 0
0 0 0
0
0
Atgal Į viršu   Versija spausdinti
0
0
0
  © 1998-2004 UAB "Achemos mokymo centras"  
   
Kosmonautų 15, LT-55141 Jonava
Tel.: (349) 59234, 59134. Faksas: (349) 59234
El.paštas info@achemamc.lt
Sukūrė Technostudija 0